W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta

Data uchwały:
2007-11-28

Numer uchwały:
XIII 100 07

Podjęta przez:
Rade Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
1 stycznia 2008 i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom.