W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi

Data uchwały:
2007-11-28

Numer uchwały:
XIII 105 07

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2007-11-28