W sprawie:
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII/189/08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30