W sprawie:
ustalenia odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych dzieci za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mogilno

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII-190-08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30 (z mocą obowiązującą od dnia 2008-09-01)