W sprawie:
zawarcia porozumienia między Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim dotyczącego współpracy przy utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII/192/08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30