W sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul Kościuszki na czas oznaczony 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII/195/08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30