W sprawie:
użyczenia na okres 3 lat nieruchomości położonej w Dąbrówce, stanowiącej własność Gminy Mogilno

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII/202/08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30