W sprawie:
obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno, położonej w Mogilnie przy ul. Narutowicza

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII/210/08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30