W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII/211/08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30