W sprawie:
powołania Rady Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XXII/212/08

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-30