W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: "Remont nawierzchni chodnika, wjazdów i zieleńców w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce ulica Niezłomnych, od km 0+000 do km 0+322,...

Data uchwały:
2010-09-09

Numer uchwały:
L/473/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-09