W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XLVIII/467/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chabsko

Data uchwały:
2010-09-09

Numer uchwały:
L/478/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-09