W sprawie:
Sprzedaży gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Mogilno

Data uchwały:
2004-03-31

Numer uchwały:
XVIII/145/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2004-03-31