W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Mogilnie oraz stawek za jeden kilometr przebiegu w razie odbywania przez radnego podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy

Data uchwały:
2010-12-15

Numer uchwały:
III/6/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2010 r.