W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2011

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
IV/14/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.