W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2011-2025

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
IV/15/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-01-01