W sprawie:
o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego miasta i gminy Mogilno

Data uchwały:
2004-05-26

Numer uchwały:


Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2004-05-26