W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVIII/133/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie nieodpłaynego przejęcia przez Gminę Mogilno sieci wodociągowej wraz z zabudową infrastrukturą techniczną, położonej w Bielicach, stanowiącej własność Pow. Mog

Data uchwały:
2004-05-26

Numer uchwały:


Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2004-05-26