W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2012-2025

Data uchwały:
2012-04-24

Numer uchwały:
XVIII/196/12

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-24