W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok złożonego przez instytucję kultury - Mogileński Dom Kultury w Mogilnie

Data uchwały:
2012-04-24

Numer uchwały:
XVIII/198/12

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-24