W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok złożonego przez instytucję kultury - Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Data uchwały:
2012-04-24

Numer uchwały:
XVIII/199/12

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-24