W sprawie:
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności oraz trybu ich pobierania.

Data uchwały:
2004-11-22

Numer uchwały:


Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2004-11-22