W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2013-2025

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
XXXIV/359/13

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-30