W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mogileńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
XXXIV/360/13

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-30