W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie Zakup wkładów Ecotherm 2000 do komór spalania w kotłach grzewczych

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 280 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia