W sprawie:
regulaminu wynagradzania nauczycieli

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 282 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 i obowiązuje do 31 grudnia 2006r.