W sprawie:
zmiany uchwały nr XXV 209 04 RM w Mogilnie z dnia 22 12 2004 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 281 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia