W sprawie:
uchwalenia programu współpracy Gminy Mogilno na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzacymi działalność pożytku publicznego.

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 283 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia