W sprawie:
przyjęcia do realizacji planu rowoju miejscowości Dąbrówka połżonej na terenie Gminy Mogilno

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 284 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia