W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2006 roku.

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 286 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dz. Urzędowym Woj. Kuj. Pom.