W sprawie:
okreslenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 287 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2006 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dz. Urzędowym Woj. Kuj. Pom.