W sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXV 289 05

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urzędowym Woj. Kuj. Pom.