W sprawie:
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogilnie

Data uchwały:
2015-07-24

Numer uchwały:
XI/88/15

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-24