W sprawie:
uchylenia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok złożonego przez instytucję kultury - Mogileński Dom Kultury w Mogilnie

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/215/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22