W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2016-2025

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/214/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22