W sprawie:
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/226/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22