W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mogilno na lata 2016 - 2018

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/235/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22