W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Mogilna

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/234/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22