W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno na 2015 rok

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/211/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22