W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/213/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.