W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/218/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.