W sprawie:
wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/228/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia