W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/230/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Kujawsko- Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.