W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016

Data uchwały:
2016-10-19

Numer uchwały:
XXIV/251/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego