W sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kunowo i sołectwa Strzelce, dotyczących zmiany przynależności miejscowości Góra z sołectwa Kunowo do sołectwa Strzelce

Data uchwały:
2016-10-19

Numer uchwały:
XXIV/253/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego