W sprawie:
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVIII/314/17

Podjęta przez:
Radę Miejska w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-22