W sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVIII/313/17

Podjęta przez:
Radę Miejska w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-22