W sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata


Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVIII/312/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-22