W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie.


Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVIII/310/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-22