W sprawie:
uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVIII/309/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.